پویان چیست؟

عکس یادگاری در اولین رویداد پویان در کرج

پویان رویدادی است ویژه ی نوجوانان؛ مبتنی بر کار گروهی و بازی های مشارکتی که برای تمرین ارتباطات حرفه ای، خلاقیت و خودشناسی شکل گرفته و به دنبال پرورش نسلی از “نوجوانان ارزش آفرین” است.

این رویداد هر بار با حضور مهمانی ویژه، تیم مربی ها و تعداد محدودی از نوجوان های علاقمند به رشد به صورت رایگان برگزار می گردد.

پویان از همکاری با مدارس، آموزشگاه ها، شرکت های خصوصی و مراکز دولتی برای توسعه فرهنگ ارزش آفرینی و کارآفرینی استقبال می نماید.